Zerówka

Misja

 

Przez ostatnie 15 lat wypracowaliśmy metody, które w najlepszy sposób przygotowują dzieci do edukacji szkolnej, tak by na początek ich głównym zmartwieniem było jedynie poznanie nowych koleżanek i kolegów. Wiedza poznawcza, kompetencje społeczne, inteligencja emocjonalna, kompetencje językowe, matematyczne, logicznego myślenia, sztuka autoprezentacji będą na najwyższym poziomie.

Co oferujemy?

 

Program zajęć w naszym przedszkolu znacznie wykracza poza standardowy zakres określony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Korzystamy z nowoczesnych, dobrze opracowanych i efektywnych programów nauczania. Dzięki temu zajęcia w Krasnalkowie są zawsze ciekawe i angażujące. Bardzo dużą wagę przywiązujemy do programów wychowawczych, dbając o dobrą współpracę z rodzicami oraz o spójność treści wychowawczych przekazywanych w szkole i w domu.

Organizacja

 

W zerówce proponujemy:

 • Dwa bloki edukacyjne
 • 3 godziny języka angielskiego metodą Teddy Eddie
 • Wczesną naukę czytania i pisania
 • Matematykę, zdarzenia edukacyjne sprzyjające kształtowaniu logicznego myślenia, kodowanie, muzykę rozwijająca zmysł matematyczny.
 • Projekty metodą zaangażowania emocjonalnego. Ćwiczenia uważności, koncentracji, trening umiejętności społecznych, zajęcia sensoryczne.
 • Zabawę sztuką – plastyczną, filmową, teatralną, muzyczną, taneczną, tak by wydobyć ekspresję twórczą i kreatywność.
 • Budujemy nawyki aktywności fizycznej, wzmacniamy motorykę.

Czesne

 

CZESNE miesięczne 1100 zl zawiera:

 • całodzienną opiekę, zajęcia dydaktyczne
 • zajęcia z języka angielskiego
 • zajęcia z gimnastyki
 • zajęcia rytmiczne
 • zajęcia umuzykalniające
 • zajęcia taneczne
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia cykliczne
 • materiały edukacyjne
 • upominki na gwiazdkę i dzień dziecka

 

 

Rachunek bankowy KRASNALKOWA : 14 1140 2004 0000 3202 3310 4981

 

 

Dodatkowo płatne:

 

 • Jedzenie 19zl/dzień

 

5 posiłków dziennie: śniadanie, drugie śniadanie ( owoc),zupa,2 danie, podwieczorek

w razie zgłoszonej nieobecności odliczana jest stawka żywieniowa)

 • Zajęcia dodatkowe popołudniowe np. kodowanie, basen, taniec, ceramika